July 20, 2014

Nieuw lid Kippenclub

Tot september hebben we een nieuw kippenclub lid. Sandra Kalsbeek die werkt bij Pax Christi verzorgt ze op dinsdagen. Welkom! Geniet van de eitjes.
In de vakantie zal onze oudgediende Willem Visser, bewoner van het appartenmentencomplex, een oogje in het zeil houden en de vakantiedagen van de werknemers opvangen.

Sandra Kalsbeek

Studio Ester van de Wiel, de Tuinfabriek

more from similar articles: