April 25, 2015

Tuinfabriek werkdagen

Vrijdag 17 en 24 april hebben we de teeltbakken zaai- en pootklaar gemaakt. De grond is weer vrij van onkruiden en geegaliseerd. We hebben gezaaid: veldsla, oost-indische kers, zonnebloemen, spinazie, bietjes, en nog veel meer. De kippentractor is een bak verschoven ... Wij zijn klaar voor IJsheiligen wanneer de zaailingen de grond inkunnen.

17 april / tuinclublid Hetty Ebbink

17 april / resultaat van 1e werkmiddag. De gewassen die de winter doorgekomen zijn laten we nog even staan als kippenvoer.

24 april / Ons jongste Tuinclublid Golo Van den Eynde zaait zonnebloemen en suikererwten.

24 april / Marieke Renou maakt zaaipotten voor de tomaten klaar.

24 april / We kregen bezoek van Ralf Geutjes, een student van TU Delft (Architecture / Dweling), die onderzoek doet naar sociale cohesie die collectieve ruimtes kunnen generen.

24 april / Nieuw Tuinclublid Jelmer Oosthoek die eetbare bloemen zaait.

Jelmer Oosthoek schreef er een verslag over op zijn blog.

Dank jullie en in ieder geval tot 16 mei: Plantdag!

March 21, 2016

De lente is aangebroken

19 maart 2016 / overzicht

De winter is weer voorbij. Tijd voor voorjaarswerkzaamheden in de Tuinfabriek. Vorige week is de tuin naast de Tuinfabriek weggehaald ter voorbereiding van geplande werkzaamheden aan het ondergelegen winkelcentrum. Jammer. We zullen de uitbreiding missen. Het goede nieuws is dat we veel van het vaste eetbare plantmateriaal hebben kunnen redden. Het plantmateriaal is inmiddels uitgegraven en ingekuild in bakken die we met de vrijkomende grond hebben gevuld. Aanstaande woensdag 23 maart is er een tuinwerkdag gepland van 10.00 tot 12.00 uur waarop we alles gaan uitplanten. Ergens in april organiseren we een zaaidag.

19 maart 2016 / Het uitgegraven en ingekuilde plantmateriaal: aalbessen, rozemarijn en lavendel.

19 maart 2016 / De vier halfvolle bakken zijn gevuld met de vrijkomende grond. Geplant zijn dille, bramen en aalbessen.

19 maart 2016 / De haan Fedor heeft het inmiddels zeer naar zijn zin en loopt een beetje schor kraaiend rond.

Zin om de handen uit de mouwen te steken? Stuur ons een mail: tuinclub@detuinfabriek.org

Studio Ester van de Wiel, de Tuinfabriek